Kontaktpersoner


- Terje Nilsen: Mobil 975 79 691, e-post: terje@granhoi.no


- Ole Lygna: Tlf. 613 28 613, e-post: ole@lygna.no


- Fakturaadresse:
      Lygna Skisenter AS

      Postboks 120

      2714 Jaren