Parkering

Hele parkeringsområdet på Skistadion kan benyttes.  Fra søndre del av området - se bildet, er det ca.250 meter å gå langs rulleskiløypa opp til første utkast.

God tur!

Image of a woman taking a photo.