Elektronisk bom ved RV. 4

Det er satt opp en elektronisk bom like etter avkjøring fra RV 4.  På området er det i tillegg til Lygna Skisenter en skytebane for pistolskyting, tradisjonell skytebane og en leirduebane.  

 

Hensikt med bommen:

  • Hindre uønsket besøk når det ikke er aktivitet på området.
  • Gir et bidrag til brøyting og strøing av området samt vedlikehold av veien.

 

Kort for eierlagene:

  • Egenproduserte kort som også kan kombineres med adgangskontrollsytemet på Skistua.  Disse kjøpes av eierlagene av skisenteret på vegne av sine medlemmer.  
  • Kan også kjøpes av de andre lagene på området.   Bestilles via leder av Skytebanekomiteen.


Bommen åpnes med følgende kort:

  • Eurocard, Mastercard og VISA eller Monyx mobilapp – kr.25,-