Om Lygna Skisenter

Lygna Skisenter ligger ca. 8 mil fra Oslo, 4 mil fra Gjøvik og 12 km. fra Jaren.   Høyde over havet er ca. 620 m.

Arenaen ligger 700 m nordvest for Lygnasæter.  Ankomst er enten på ski gjennom undergang RV. 4 ved Lygnasæter, eller ved avkjørsel fra RV.4 ca. 1 km nord for Lygnasæter.  Det er rikelig med parkeringsplasser i nærheten av arenaen.

Anlegget ble ferdig utbygd til Ski-NM 2017 del 1 består av start/målområde, tidtagerhus, rennkontor og et stort servicebygg (skistue) med kafeteria, kjøkken, toaletter og garderober med dusjer.   Skiskytterarena med 35 skiver er også helt nytt til 2016/2017 sesongen.  Arenaen fremstår som romslig, og kan rigges for alt fra små klubbrenn til store internasjonale arrangerment.  Løypene er godkjent for internasjonale konkurranser av NSF.

Skistadion, skiskytteranlegget og 3,5 km av løypene har belysning.  Det kan derfor arrangeres treninger og konkurranser på kveldstid.  Sammen med lysløypa ved Lygnasæter er det til sammen 10 km med lysløyper i området.

Lygna skisenter ligger 620 m.h.o. og er av den grunn veldig snøsikkert.  I tillegg har vi fra 2008 hatt et permanent anlegg for snøproduksjon.  Når vi nå har laget plass for å deponere snø rett ved anlegget så kan vi tilby gode forhold enda tidligere.

Sommeren 2017 ble deler av løypenettet asfaltert.   Dette gjør at vi får et helårsanlegg og aktivitetsnivået kan holdes høyt hele året.

Lygna skisenter eies og drives av Brandbu Idretsforening, Gran Idrettslag, Jaren Idrettslag, Moen Sportsklubb, Tingelstad Idrettsforening, Tingelstad Skiskytterklubb og Søndre Ål Sportsklubb.