Rulleskiløyper

Sprintløypene, stadion og skiskytterstadion m/standplasser er asfaltert og i tillegg er første del av fristilsløypa også asfaltert.  Viktig at løperne følger merket retning slik at uhell unngås.