Informasjon om Skistua

Skistua er åpen når det er fellestreninger, klubbrenn og andre arrangement.  Kiosken vil da også være åpen.

Skistua holdes også åpen når arenaen er utleid til andre lag / klubber.

Vi leier også ut lokalene til private arrangement dersom de ikke benyttes til idrettsarrangement. 

NB!  Når Skistua er stengt har vi ei lita varmestue i nordenden av rennkontoret som alltid er åpen.  Utedo - øst for Skistua er også åpen.

Utleie av Skistua – priser

Når skistua ikke er i bruk til arrangement, er det mulig å leie skistua til lukkede selskaper, treningssamlinger etc.  Ta kontakt for å avtale pris.

Kontaktpersoner er:  

Terje Nilsen : mobil 97579691, e-post : terje@granhoi.no

Ole Lygna: tlf 61328613, e-post : ole@lygna.no


Informasjon / utleie Skistadion

Skistadion / Skiskytterstadion kan leies til arrangement når eierlagene ikke har egne løp.   Dette gjelder både for sommer og vinteraktiviteter.  Ta kontakt for å avtale pris. 

Kontaktpersoner er:

Terje Nilsen : mobil 97579691, e-post : terje@granhoi.no

Ole Lygna: tlf 61328613, e-post : ole@lygna.no