Styret

Lygna Skisenter er et fellesanlegg som har 7 medlemmslag. Anlegget har status som regional-anlegg. Disse er:

Tingelstad Skiskytterklubb, Tingelstad IF, Jaren IL, Gran IL, Brandbu IF, Moen Sportsklubb og Såndre Ål Sportsklubb

 

Navn Klubb Funksjon Mobil
Terje Nilsen Gran IL Leder 97 57 96 91
Terje Sårbråten Moen Spk Nestleder 91 82 10 34
Gudbrand Tingelstad Tingelstad Skiskytterklubb Kasserer/sekretær 90 10 20 04
Jarle Bang Såndre Ål Spk Styremedlem 95 08 87 48
Finn Staff Brandbu IF Styremedlem 91 11 88 15
Ole Andreas Klophus Jaren IL Styremedlem 95 17 92 44
Roy Steinar Torheim Gran IL Styremedlem 92 06 28 39
Vegar Hole-Stenerud Tingelstad IF Styremedlem 45 27 22 07
Dag Anmarkrud Seniorgruppa/Gran IL Styremedlem 91 12 03 46
(11.2016)